Gegevens

Adres:
De Factorij 12
1689 AL Zwaag

Telefoon:
+31(0)229-263441

KvK:
37125866

BTW:
NL815921792B01

Bank:
NL07RABO0376810300
BIC: RABONL2U

Leveringsvoorwaarden:
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden en kunt u hier downloaden Metaalunievoorwaarden.